ebanda.pl
Regulamin
REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW W SKLEPIE Banda! (zwany dalej: „Regulaminem”)
 
 
INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep działający pod adresem www.ebanda.pl (zwany dalej: „Sklepem Banda!”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Właścicielem Sklepu Banda! Jest Banda! Małgorzata Giżejewska, ul. Świt 4, 62-070 Dopiewiec, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7831581210, REGON 387894078 , adres e-mail: shop@ebanda.pl (zwana dalej: „Sprzedawcą”), numer kontaktowy 799-800-867.

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Banda! (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna.

4. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Banda! jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.

5. Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie Banda! jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu Banda! reklam dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów oraz usług osób trzecich.

7. Do dokonywania zakupów w Sklepie Banda! niezbędne jest wykorzystanie przez Klienta sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką stron internetowych.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Banda! wykonywane są ręcznie i stanowią produkty unikatowe wykonywane na podstawie twórczych projektów, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom trzecim.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie oferowanych w Sklepie Banda! towarów, w tym również ich projektów i opracowań może stanowić naruszenie autorskich praw majątkowych Sprzedawcy lub osób trzecich.

3. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Banda! takie jak zdjęcia, teksty, materiały graficzne stanowią własność Sprzedawcy. Wykorzystanie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

 

OFERTA
 

1. Towary oferowane w Sklepie Banda! są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie Banda!.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu Banda! zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

3. Oferowane towary są całkowicie nowe, szyte/ tworzone na indywidualne zamówienie Klienta.

4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie Banda! są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Banda!.

5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Banda! zawierają 23% podatku i podane są w polskich złotych (PLN).

6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Banda! nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone przed złożeniem zamówienia w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

7. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy wybranym towarze w chwili składania przez Klienta zamówienia.

8. Sprzedawca może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.

9. Ilość towarów objętych ewentualną promocją cenową w Sklepie Banda! jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

 

ZAMÓWIENIA


1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Banda! jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych Sklepu Banda!.

2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.

3. Klient składa zamówienie:

a. wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” przy towarze, który zamierza zakupić na stronie internetowej Sklepu Banda!,

b. po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje w „KOSZYKU” sposób dostawy oraz płatności,

c. wysyła formularz zamówienia do Sklepu Banda! przez wybór pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” w formularzu zamówienia.

4. Przed złożeniem zamówienia do Sklepu Banda! Klient informowany jest o:

a. łącznej cenie wybranych przez niego towarów,

b. łącznym koszcie dostawy wybranych przez niego towarów,

c. wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.

5. Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia.

6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Klient może:

a. anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, lub

b. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia, lub

c. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

8. Sklep Banda! rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą:

a. cenę zamówionych towarów, oraz

b. opłatę za dostawę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

9. Czas realizacji zamówienia (do 10 sztuk produktów) wynosi do 8 dni roboczych na terenie Polski i 14 dni roboczych na terenie Europy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą płatności, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej. W przypadku zamówień powyżej 10 sztuk produktów termin realizacji jest uzgadniany indywidualnie. Przed złożeniem zamówienia proszę się skontaktować mailowo: shop@ebanda.pl.

10. W przypadku większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, z tym że Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie mógł podjąć decyzje zgodnie z ust. 7 powyżej.

11. Po złożeniu zamówienia, Sklep Banda! wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

 

PŁATNOŚĆ


1. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie Banda!:

a. Przelew tradycyjny

b. Auto Pay – przelewy natychmiastowe oraz karty płatnicze: Visa, Vidsa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

2. W wyjątkowych sytuacjach, kupujący może dokonać wpłaty na konto bankowe najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

 

WYSYŁKA


1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera Inpost na terenie Polski, kuriera DPD lub GLS w Europie, Poczty Polskiej do krajów poza UE, na adres wysyłki wskazany w formularzu zamówienia.

2. Koszty dostawy wynoszą:

a.15,50 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem Paczkomaty Inpost do odbiorcy w Polsce,

b.17,00 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem Inpost Kurier do odbiorcy w Polsce,

c. 50,00-120,00 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem DPD lub GLS do odbiorcy w Europie

3. Nie ma możliwości dostarczenia przesyłki za pobraniem.

4. Nie ma możliwości odbioru osobistego przesyłki.

5. Sprzedawca na życzenie Klienta dołącza rachunek do zamówienia.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy lub nieodebrania przesyłki z poczty w wyznaczonym terminie.

7. Przy zamówieniach powyżej 350 zł wysyłka kurierem na terenie Polski jest darmowa.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Osobom dokonującym zakupu w Sklepie Banda!, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje:
- konsumentom;
- podmiotom gospodarczym, którzy zawierają umowę jako bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

2. Zwrotowi nie podlegają towary o właściwościach określonych indywidualnie przez klienta (zmiana koloru zamka, paska, niestandardowe prośby ingerujące w wygląd oryginalnego produktu).

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę: Banda! Małgorzata Giżejewska, ul. Świt 4, 62-070 Dopiewiec, adres e-mail shop@ebanda.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres shop@ebanda.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Klient. Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanego Produktu, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi – w szczególności zabezpieczający zawartość przesyłki przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

8.Do paczki z formularzem, paragonem i zwracanym produktem/produktami dołączyć trzeba wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria. Zwrotu płatności dokonamy bezpośrednio na konto bankowe, wskazane przez Państwa w formularzu zwrotu.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu, oddać konsumentowi wszystkie poniesione środki za zakupione produkty. W przypadku gdy Klient zwrócił część zamówienia, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu kosztów dostawy.

10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.Zwracane zamówienie proszę odesłać lub przekazać nam  na adres: Banda! Małgorzata Giżejewska, ul. Sianowska 37/2, 60-431 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów zakupionych u Sprzedawcy będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, zgodnie z art 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta.

 

REKLAMACJE


1. Wszelkie reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres: Banda! Małgorzata Giżejewska, ul. Sianowska 37/2, 60-431Poznań lub drogą elektroniczną na adres e-mail shop@ebanda.pl.

2. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.

3. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.

6. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa albo będzie znacznie utrudniona, Sprzedawca – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie Banda! towary.

7. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail shop@ebanda.pl

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej https://ebanda.pl/pl/i/Regulamin/3 i dostępny jest w każdym czasie za pośrednictwem wskazanej strony internetowej w formie umożliwiającej jego wydruk.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl